Qi Index

Quality of Interaction (Qi) Index

Versterk de psychologische veiligheid en strategische diversiteit in jouw organisatie

De Qi Index is ontwikkeld door Alison Reynolds (Ashridge Executive Education) en David Lewis (London Business School) om organisations weerbaarder en wendbaarder te maken in een snel veranderende wereld

De Qi Index analyseert de dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van uw organisatie en vergelijkt deze met degene die het meest geassocieerd worden met een hoog waargenomen aanpassingsvermogen.

De resultaten geven aan welke relationele gedragingen nodig zijn om het aanpassingsvermogen in een organisatie te vergroten door het versterken van:

 1. de psychologische veiligheid – mensen voelen zich in staat en vrij om zichzelf te zijn en zichzelf te uiten;
 2. de cognitieve diversiteit – het erkennen en waarderen van verschillen tussen het eigen perspectief en dat van anderen.

De Qi Index kan op zichzelf worden gebruikt om de strategie-uitvoering, team- en organisatieontwikkeling of de ‘cultuurverandering’ in kaart te brengen. Om een verdiepingsslag te maken kan het van grote waarde zijn om de Qi complementair te gebruiken met bijvoorbeeld de AEM-Cube®, om zo het bewustzijn nog verder uit te diepen en een gepaste route naar verandering uit te zetten.

Teams-300x300

De Qi Index in de praktijk

De Qi Index is niet afhankelijk van een bepaalde omvang van een groep, zolang het maar een groep is die geïnteresseerd is in het beter begrijpen en verbeteren van hun interactiepatronen. Het kan team- en organisatiebreed ingezet worden. De Qi Index is ontworpen om verandering te initiëren en o.a. het volgende te ondersteunen en verbeteren:

  • Het optimaal uitvoeren van strategie
  • Teamontwikkeling en -coaching
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Organisatie brede transformatieprogramma’s
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Organisatiebrede transformatieprogramma’s
  • Level 3 leiderschapscoaching (voor leiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van een omgeving waarin anderen goed kunnen leiden)
Organisatie-300x300

Resultaten en inzichten

In het Qi managementrapport wat voortvloeit uit de analyse staan de volgende inzichten:

  • De gemiddelde positie en statistische spreiding van de gehele groep in relatie tot het aanpassingsvermogen van de groep;
  • Een samenvatting van de meest dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van de groep;
  • Een uitsplitsing van de specifieke aandachtsgebieden, bijvoorbeeld kritieke interacties die bijdragen aan het opbouwen van psychologische veiligheid en het cultiveren van een inclusieve cultuur.

De Qi Index heeft ons geholpen om een consistente set culturele statistieken toe te passen om percepties van systeemingenieurs en hun belanghebbenden binnen projecten, bedrijven en industrieën te vergelijken. Het delen van de voorlopige resultaten binnen bedrijven heeft geleid tot zinvolle discussies en plannen voor het verbeteren van de effectiviteit van systems engineering, waarbij rekening wordt gehouden met belangrijke culturele variabelen, zoals cognitieve diversiteit en psychologische veiligheid.

– Pamela Burke, PhD

De Qi Index in de praktijk

In onderstaande video wordt kort uitgelegd wat de Qi Index is en waar deze tool voor ingezet kan worden.

Het Qi Effect

In onderstaande video wordt uitgelegd door onze businesspartners Alison Reynolds wat het Qi effect is.

Interesse gekregen in onze Qi Index?

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan.