Winstgevende teams

Winstgevende Teams

De individuele bijdrage aan teamdynamiek is een van de belangrijkste aspecten binnen een organisatieomgeving. Mits deze goed op elkaar afgestemd zijn, leidt dit tot groot succes. Echter, vaak hebben teams moeite om te presteren vanwege een groot aantal factoren. Wat kun jij als senior leider of teamlid doen om een omgeving van goed presterende en winstgevende teams te creëren?

Op basis van ons werk met meer dan 2500 organisaties en ruim 20 jaar ervaring hebben we onderzoek gedaan naar het idee van goed presterende teams versus teams die falen. Ons onderzoek richtte zich op de individuele bijdrage van mensen en hoe dit de teamopstellingen en de algehele prestaties beïnvloedt. Dit leidde tot de geboorte van een strategische bijdrage-assessment die inzicht geeft in:

Natuurlijke bijdragen

Waar iemands natuurlijke bijdrage ligt, staat in verhouding tot strategische uitvoering en hun prestatiegebieden.

Problemen aanpakken

Hoe teamleden complexe problemen aanpakken, is tekenend voor hun rol binnen het team.

Dominante coalities

Deze coalities hebben invloed op het groepsdenken, de prestaties binnen het team en het algehele teamgedrag.

Winstgevende teams

Door een beter begrip en betere afstemming binnen uw organisatie, kunnen winstgevende teams ontstaan en vorm krijgen.

Winstgevende Teams

Teams die vanuit deze aanpak gaan samenwerken, zien direct resultaat omdat de inzichten direct toepasbaar zijn op de werkvloer.

De winstgevende teamsbenadering helpt jou, senior leiders en teams om de mensen toe te wijzen die nodig zijn om de vereiste veranderingen in specifieke gebieden van het bedrijf mogelijk te maken. Concreet helpt het bij het maken van een helder talentopvolgingsplan. Daarnaast krijg je inzicht in de ontwikkelgebieden van jouw team, teamdynamiek en individuele (leiderschaps)ontwikkeling. De toepassing van dit framework en bijbehorende tools helpen jouw mensen om beter te presteren in hun werk en beter samen te werken met collega’s.

Onze visie

Human Insight heeft best practices en praktische handvatten ontwikkeld om organisaties, leiders en medewerkers te helpen om te kunnen werken met de inzichten die de winstgevende teamsbenadering te bieden heeft.


Op basis van ons succes met andere organisaties en
best practices hebben we geconstateerd dat onze aanpak helpt om de gedragsaspecten op teamniveau bloot te leggen die moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in de uitvoering van de strategie en de algehele teamprestaties, door middel van:

  • Zelfbewustzijn;

  • Het begrijpen van hun rol binnen het team;

  • Begrip van hun rol in het team in relatie tot hun unieke verantwoordelijkheden en resultaatgebieden;

  • Het creëren van een omgeving voor peer-to-peer feedback en rich learning.

HI_team(3)

Neem contact met ons op

Plan een gesprek in met Human Insight om de uitdagingen in jouw organisatie te bespreken en te horen waar Human Insight jou mee kan helpen.