Winstgevende teams

Winstgevende teams samenstellen

Individuele bijdrage aan teamdynamiek is een van de belangrijkste aspecten binnen een organisatieomgeving. Mits mits goed op elkaar afgestemd leidt dit tot groot succes. Te vaak hebben teams moeite om te presteren vanwege een groot aantal factoren. Wat kunt u als senior leider of teamlid doen om een ​​omgeving van goed presterende en winstgevende teams te creëren?

Op basis van ons werk met meer dan 2500+ organisaties en 20 jaar ervaring hebben we onderzoek gedaan naar het idee van goed presterende teams versus teams die falen te starten. Ons onderzoek richtte zich op de individuele bijdrage van mensen en hoe dit de teamopstellingen en de algehele prestaties beïnvloedt. Dit leidde tot de geboorte van een strategische bijdrage-assessment die inzicht geeft in:

  • De natuurlijke bijdrage van mensen in relatie tot strategische uitvoering en hun prestatiegebieden;
  • Inzicht krijgen in hoe teamleden complexe problemen aanpakken;
  • Leer hoe dominante coalities het groepsdenken, de prestaties en het algehele teamgedrag kunnen beïnvloede;
  • Creëer winstgevende teams door een beter begrip en afstemming binnen uw organisatie.

De winstgevende teamsbenadering helpt u, senior leiders en teams om de mensen toe te wijzen die nodig zijn om de vereiste veranderingen in specifieke gebieden van het bedrijf mogelijk te maken. Concreet helpt het bij het maken van een helder talentopvolgingsplan. Daarnaast krijgt u inzicht in de ontwikkelgebieden van uw team, teamdynamiek en individuele (leiderschaps)ontwikkeling. De toepassing van dit framework en bijbehorende tools helpen uw mensen om beter te presteren in hun werk en beter samen te werken met collega’s.

Teams die vanuit deze aanpak gaan samenwerken, zien direct resultaat omdat de inzichten direct toepasbaar zijn op de werkvloer.

Human Insight heeft best practices en praktische handvatten ontwikkeld om organisaties, leiders en medewerkers te helpen om te kunnen werken met de inzichten die de winstgevende teamsbenadering te bieden heeft. Op basis van ons succes met andere organisaties en best practices hebben we geconstateerd dat onze aanpak helpt om de gedragsaspecten op teamniveau bloot te leggen die moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in de uitvoering van de strategie en de algehele teamprestaties. Waarbij de teams beginnen met zelfbewustzijn en verder gaan met het begrijpen van hun rol in het team en daarna de rol van de teamleden in relatie tot hun unieke verantwoordelijkheden en resultaatgebieden. Een omgeving creëren voor peer-to-peer feedback en rich learning.

Neem contact met ons op om uw teams beter te laten samenwerken in onzekere en complexe tijden.