Zelfevaluatie bestuur

Lange termijn waardecreatie in disruptieve tijden

U bent bestuurder of toezichthouder bij een pensioenfonds, een woningcorporatie of een (beursgenoteerde) onderneming. Dat brengt uitdagingen en verantwoordelijkheden mee. Uitdagingen en verantwoordelijkheden die uw rol juist zo interessant maken. Want u hebt invloed op het beleid van en de uitvoering door de organisatie. In soms spannende maar altijd weer boeiende tijden.

Het is verstandig periodiek in de spiegel te kijken. Persoonlijk en als team. Een zogenaamde zelfevaluatie. Niet alleen als afvinklijstje. Maar een echte evaluatie. Waarbij aandacht is voor de competenties van ieder persoonlijk en van het team. Met een dialoog over de overeenkomsten en de verschillen. Waar het team sterk in is en waar versterking mogelijk of zelfs wenselijk is. Niet alleen in de deskundigheid, maar ook waar het gaat om persoonlijke kwaliteiten.

De toenemende complexiteit in onze wereld, de eisen die worden gesteld aan organisaties en de toenemende regelgeving zijn voor bestuurders en toezichthouders aan de orde van de dag. Hun kwaliteiten in die complexiteit bepalen hun effectiviteit in hun dagelijkse werk.

Tijdens een zelfevaluatie komen de kwaliteiten van de mensen aan de orde. Human Insight biedt een wetenschappelijk gevalideerd instrument om de kwaliteiten van mensen in beeld te brengen: strategische diversiteit assessment en de Governance-Cube. En op basis van deze instrumenten en data worden alle kwaliteiten in kaart gebracht en kan hier een strategisch gesprek over het effectieve bestuur en/of het toezicht aan de orde zijn.

Human Insight richt zich op de pensioensector, de woningcorporaties en (beursgenoteerde) ondernemingen en heeft reeds ervaringen met het begeleiden van bestuurders.

Onze services:

Zelfevaluatie bestuurders

Onze zelfevaluaties focussen zich op het analyseren van ‘gouden dialogen’ tussen bestuursleden, interne en externe partijen. Met deze analyse geven wij een helder inzicht en advies over de teamdynamieken die zich afspelen binnen het bestuur en daarbuiten en welke impact dit heeft op strategie.

Governancevraagstukken en begeleiding

Groei, governance, mensen, waarden en integriteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij beïnvloeden elkaar voortdurend op een logische en voorspelbare manier. Daarmee wordt een handvat gegeven om de ingebakken paradoxen zo te managen dat er een duurzame organisatie ontstaat.

Begeleiding toezichthouders en boarddynamiek

De huidige maatschappelijke context is niet berekend op de snelle technologische ontwikkelingen. Dit vraagt om nieuw strategisch leiderschap. Leiderschap anno nu vraagt om een krachtige tegenbeweging die instanties en bedrijven weer een aantrekkelijk alternatief toekomstperspectief kan bieden. We geven je hierbij de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap.

Wendbare teams

Goede bestuurders hebben behoefte om te reflecteren op eigen gedrag en inzichten. Human Insight beschikt over een reeks executive coaches die ervaring hebben met het begeleiden van bestuurders op nationaal en internationaal niveau. Deze retrospectie op eigen handelen biedt de mogelijkheid om aandacht te geven aan persoonlijk leiderschapsontwikkeling waar nodig. Complexe vraagstukken vormen hierin de basis voor de coachingsgesprekken.

Pensioensector

De pensioenfondsen kennen besturen op basis van pariteit of met een zgn. omgekeerd model, waarbij sociale partners het toezicht houden. Daarnaast hebben de fondsen veelal een Raad van Toezicht (kleinere fondsen werken met een visitatiecommissie).

De pensioenfondsen staan voor grote uitdagingen:

 • Een nieuw pensioenstelsel
  Op 1 april is aan de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen opgericht. Alle pensioenfondsen zullen hun regelingen, in overleg met de werkgever(s) en/of sociale partners, moeten aanpassen. Een mega-operatie.
 • Overgang naar nieuw stelsel
  In de komende jaren zullen de pensioenfondsen zich niet alleen moeten voorbereiden op de invoering van het nieuwe stelsel, zij moeten ook afspraken maken over de tussenliggende periode, bijvoorbeeld wel of niet indexeren en hoeveel dan wel? Ook moeten de fondsen een risico-inventarisatie onder de deelnemers verzorgen en de communicatie vraagt veel aandacht.
 • Beleggingsbeleid
  Het beleggingsbeleid zal op veel bestuursagenda’s aan de orde zijn met enkele belangrijke vragen: op welke wijze geven we wel of geen vorm aan verantwoord beleggen; welk risicoprofiel is voor nu en voor de toekomst gewenst; wat betekenen de (globale) economische ontwikkelingen voor ons beleggingsbeleid?
 • Governance
  De invoering van de nieuwe pensioenregeling zal voor veel pensioenfondsen aanleiding geven na te denken over de eigen governance. Is het huidige model nog steeds het beste voor de komende jaren? Maar ook, hebben we als bestuur de juiste deskundigheid en competenties aan boord? En hoe staat het met de reputatie?
 • Uitbesteding
  Pensioenfondsen besteden veel werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit, zowel het vermogensbeheer als de pensioenadministratie. De markt van pensioenuitvoeringsorganisaties is nogal in beweging. Dat dwingt pensioenfondsen na te denken over de uitvoering van de werkzaamheden in de toekomst: zelf doen of uitbesteden en welke werkzaamheden dan?

 

Naast deze grote uitdagingen staan pensioenfondsen ook dagelijks de ‘gewone’ agenda uit te voeren. Genoeg uitdagingen. Human Insight biedt in deze transities advies en begeleiding aan waar met name aandacht wordt gespendeerd aan de menselijke aspecten van verandering. 

(Beursgenoteerde) ondernemingen

Ondernemingen hebben veel uitdagingen in een onrustige wereld. Grondstoffen zijn niet altijd voldoende voorhanden. Energieprijzen stijgen van week tot week. De inflatie is zodanig opgelopen dat kopers minder producten en diensten kunnen afnemen. Er is een fors tekort op de arbeidsmarkt. En de publieke opinie stelt steeds hogere eisen aan het gedrag van ondernemingen. Reputaties zijn sneller beschadigd dan hersteld. 

Besturen van de ondernemingen en hun toezichthouders hebben beleid te ontwikkelen en uitvoering vorm te geven, die tegemoetkomt aan alle uitdagingen. Een complex geheel. Dat vraagt veel van de mensen die de verantwoordelijkheid nemen. En het vraagt veel van het team. Deskundigheid alleen is niet genoeg. Het gaat ook om de goede samenstelling van competenties. 

Managen van strategische paradoxen

Over de jaren heen heeft Human Insight bestuurders begeleid in de Woningcorporaties, de Pensioensector, de Financiële sector , (beursgenoteerde) ondernemingen. Hierdoor heeft Human Insight zich gespecialiseerd in de impact van gedrag op organisatieontwikkeling. Bovendien zien wij een reeks trends waar bestuurders en toezichthouders tegenaan lopen in het vervullen van hun functie. Dit noemen wij ook wel de strategische paradoxen waar elk goed bestuur rekening mee moet houden. Denk hierbij aan de Mens-Cultuur Paradox, Gedrag en Controle Paradox en Governance en Emergentie Paradox. Human Insight biedt inzichten in deze paradoxen voor bestuurders met praktische handvatten tijdens de begeleide sessies met bestuur, Raad van Toezicht of andere adviesorganen die geregeld interacteren met het bestuur. 

‘Er zijn in de pensioensector weinig/geen besturen meer met uitsluitend vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. De vraag is dan of de ‘externe bestuurders met specifieke deskundigheid’ voldoende aansluiting kunnen vinden en houden bij de voordragende organisaties. ‘

Peter Borgdorff

‘People who think differently than you actually add a lot of value. The important question here is: How can we use our differences in some way to actually do the things we’d like to do better. When you are dealing with a complex task, then diversity is actually a form of ability. The diversity produces a bonus. Diversity makes systems more innovative, more robust, more adaptive’

Scott E. Page

‘De voordelen die ik zie bij zelfevaluatie van het bestuur is dat je binnen het bestuur beter begrijpt wat van nature iemand zijn standpunt is. Doordat er beter begrip ontstaat voor de taal die iemand spreekt krijg je een veel betere dialoog, en daardoor een besluitvormingsproces.’

Ronald Heijn

Wij werken onder andere samen met:

Meer weten?

Geïnteresseerd om meer te weten te komen over onze aanpak? Of staat er een zelfevaluatie binnenkort op de agenda en wil je weten wat Human Insight aan begeleiding te bieden heeft? Neem dan contact op met ons voor een vrijblijvend intakegesprek. Een van onze teamleden legt je graag uit of onze aanpak goed aansluit op jouw wensen. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!

Solliciteer direct!

Stuur direct een open sollicitatie of bekijk onze openstaande vacatures.

Vul je gegevens in, upload je motivatiebrief en CV en wij nemen binnen een week contact met je op.