Werkwijze

Essentiële succesfactoren voor organisatie- en teamperformance.

Organisatiecultuur en teamperformance

Met behulp van het inzetten van online assessments en organisatie performance tools helpen wij in dit programma mensen in hun kracht te zetten. Wij leveren organisaties gepaste handvatten waardoor ze in staat worden gesteld om wendbaar en weerbaar te zijn voor verandering. Deze tools zijn door de loop der jaren ontwikkeld en worden door organisaties gebruikt om mensen meer in staat te stellen om talent te koppelen aan strategie.

Organisatie context

Elke organisatie is anders, zo ook de context waar een organisatie in opereert. Deze ogenschijnlijk “kleine” verschillen hebben impact op het “DNA” van een organisatie en hoe deze bestuurd wordt. Om deze redenen nemen wij gedurende het programma dan ook graag de organisatiecontext mee in ons onderzoek. Dit doen wij door gebruik te maken van de Groei-Curve vragenlijst.

groei curve
QI

Cultuur, psychologisch veiligheid en de high performance organisatie

Een belangrijk onderdeel van een organisatie is de vorming van cultuur en hoe deze tot stand is gekomen. Om een gedegen meting te maken van de huidige culturele aspecten van de verschillende deelnemers maken wij gebruik van de Qi Index, Quality of Interaction tool. Deze tool verschaft inzicht in de verschillende elementen die te maken hebben met psychologische veiligheid binnen een organisatie en de mate waarin de organisatie in staat is om de strategische diversiteit van haar medewerkers optimaal te positioneren en te benutten.

Waardeketen analyse

Een van de belangrijkste elementen binnen organisaties om tot een gewenst resultaat te komen is de samenwerking tussen teams; individuen die samenwerken. Hetgeen bij ons onderzoek relevant is omdat groepen mensen samenwerken binnen één ecosysteem. Dat verder onderverdeeld is in kleinere ecosystemen, oftewel de waardeketen opgedeeld in afdelingen en hierbinnen in vaak nog subteams. Hiervoor wordt de ACT-Cube als tool ingezet om de ‘consistentie ’van de waardeketen te meten.

Team analyse

Als laatste element staan wij stil bij de strategische en cognitieve diversiteit binnen een organisatie en team. Dit doen wij door gebruik te maken van het zogeheten AEM-Cube assessment dat internationaal ingezet wordt om teamdiversiteit in kaart te brengen.

Data gedreven inzicht evalueren

Alle onderzoeksdata wordt vertrouwelijk verwerkt door Human Insight en geanonimiseerd tijdens interventie momenten gepresenteerd door relevante ervaringsdeskundigen.

De nulmeting verschaft inzicht (nulmeting zegt al dat het een eerste stap is) in de bestaande organisaties. Tevens zal deze data gebruikt worden om de deelnemende partijen te benchmarken met elkaar. De resultaten worden besproken aan de hand van interessante business cases uit de praktijk tijdens de verschillende onderdelen van het programma. Van hieruit worden de deelnemers aangemoedigd om bepaalde acties te ondernemen en aangereikte processtappen te volgen.

De deelnemende partijen (medewerkers) wordt gevraagd om aan de hand van een periode van 6 maanden een 1 meting te doen waarbij de resultaten van de 0 meting vergeleken worden om te bepalen of sturing op bepaalde aspecten daadwerkelijk resultaat heeft opgeleverd. De 0- en 1 meting worden daarnaast gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en zullen als input gelden voor het op te leveren onderzoeksrapport aan het eind van een dergelijke aanpak.