Tools

Inzicht in het groeipotentieel van individuen, teams en organisaties.

HI_Desk_LR

AEM-Cube®: natuurlijke strategische diversiteit

De AEM-Cube is een wereldwijd geïmplementeerde assessment tool die individuen en teams helpt om de gewenste strategische doelen te bereiken door teamsamenstellingen in kaart te brengen. De tool maakt inzichtelijk waar een individu van nature bijdraagt en optimaal rendeert als het gaat om het leveren van prestaties. Daarnaast meet en voorspelt de AEM-Cube de dynamiek binnen een team of organisatie door het in beeld brengen van strategische en cognitieve diversiteit. Zo levert de AEM-Cube belangrijke inzichten op als het gaat om voorspelbare en duurzame team- en organisatieperformance.

ACT-Cube®: duurzame waardeketens

De ACT-Cube is een strategische assessment tool die organisaties helpt bij het visualiseren van hun cultuur en waardeketen om op een betere manier strategische doelstellingen te behalen. Of dit nu gaat om het in kaart brengen van de natuurlijke kenmerken van een bedrijfseenheid bij het leveren van prestaties, inzicht te krijgen in de kwaliteit van interacties tussen verschillende bedrijfseenheden, of om de consistentie en dynamiek binnen en tussen bedrijfseenheden te voorspellen, de ACT-Cube helpt organisaties om duurzame prestaties te kunnen leveren.

Qi Index: cultuur en psychologische veiligheid

De Quality of Interaction (Qi) Index is speciaal ontwikkeld om organisaties meer houvast te bieden in de sterk veranderende wereld. Kort gezegd meet de Qi Index de ‘veranderkracht’ van organisaties. Het biedt handvatten om organisaties te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen veranderingen door de interactie en psychologische veiligheid tussen mensen in kaart te brengen. De Qi Index is ontwikkeld op basis van jarenlang praktijkonderzoek en is bekroond met publicaties in de Harvard Business Review.

RPA-Cube: de juiste resultaatgebieden bij de juiste rol

De RPA-Cube brengt resultaatgebieden van een functie in kaart. Het wordt ingezet om vraagstukken over instroom, doorstroom of verloop te begeleiden en om nieuwe of bestaande functies optimaal te beschrijven. Voor HR en management verschaft het inzicht in onder andere strategische personeelsplanning, mogelijke oorzaken van burn-outs, effectievere doorstroom van medewerkers en efficiënte werving en selectieprocedures. 

HI_Screening_LR

Groei-Curve: de estafette van vooruitgang

De Groei-Curve tool geeft inzicht in welke groeifase een organisatie, product of dienst zich op een bepaald moment begeeft. Elke fase in de Groei-Curve van exploratie naar optimalisatie brengt verschillende voordelen en uitdagingen met zich mee. Door middel van de juiste strategische en cognitieve diversiteit in je team en organisatie kun je de volgende stap zetten op de Groei-Curve. De tool draagt bij aan het ecologisch denken in organisaties doordat het is gebaseerd op de natuurlijke cyclus van geboorte, via maturiteit naar vernieuwing. De Groei-Curve wordt ingezet om organisaties een dialoog te starten over de verbinding tussen mensen en strategie.