Tools

Unieke assessments die inzicht geven in strategische en cognitieve diversiteit binnen organisaties.

HI_Desk_LR

Strategische en cognitieve diversiteit - AEM-Cube

De AEM-Cube® is een wereldwijd geïmplementeerde assessment tool die individuen en teams helpt om de gewenste strategische doelen te bereiken door teamsamenstellingen in kaart te brengen. De tool maakt inzichtelijk waar een individu van nature bijdraagt en optimaal rendeert als het gaat om het leveren van prestaties. Daarnaast meet en voorspelt de AEM-Cube® de dynamiek binnen een team of organisatie door het in beeld brengen van strategische en cognitieve diversiteit. Zo levert de AEM-Cube® belangrijke inzichten op als het gaat om voorspelbare en duurzame team- en organisatieprestaties.

Attachment, consistentie en tijd - ACT-Cube

De ACT-Cube is een strategische assessment tool die organisaties helpt bij het visualiseren van hun cultuur en waardeketen om op een betere manier strategische doelstellingen te behalen. Of dit nu gaat om het in kaart brengen van de natuurlijke kenmerken van een bedrijfseenheid bij het leveren van prestaties, inzicht te krijgen in de kwaliteit van interacties tussen verschillende bedrijfseenheden, of om de consistentie en dynamiek binnen en tussen bedrijfseenheden te voorspellen, de ACT-Cube helpt organisaties om duurzame prestaties te kunnen leveren.

HI_Working-People_2_LR
HI_Corporate-Event_LR

Quality of interaction - Qi index

De Quality of Interaction (Qi) Index® is speciaal ontwikkeld om organisaties meer houvast te bieden in de sterk veranderende wereld. Kort gezegd meet de Qi Index® de ‘veranderkracht’ van organisaties. Het biedt handvatten om organisaties te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen veranderingen door de interactie en psychologische veiligheid tussen mensen in kaart te brengen. De Qi Index® is ontwikkeld op basis van jarenlang praktijkonderzoek en is bekroond met publicaties in de Harvard Business Review.

Result positioning area - RPA-Cube

De RPA tool brengt resultaatgebieden van een functie of baan op een objectieve manier in kaart. Het maakt hierbij gebruik van dezelfde wetenschappelijke fundering waar de AEM-Cube op gestoeld is. Het in kaart brengen van resultaatgebieden is essentieel als het nieuwe werkfuncties of het inkleden van een functie binnen een organisatie betreft en kan gebruikt worden in het werving- en selectieproces om duidelijkheid te scheppen over wat er verwacht wordt van een potentiële nieuwe werknemer. Het verschaft inzicht in strategische personeelsplanning aan HR en het management en visualiseert de zogeheten Company DNA om performance te kunnen leveren.

HI_Screening_LR
agreement-business-businessman-872957

Groei-Curve

De Groei-Curve tool geeft inzicht in welke fase een organisatie, product of dienst zich op dit moment begeeft. De tool is gebaseerd op de product-level cyclus methodiek en is simpel maar krachtig in haar gebruik. De Groei-Curve wordt ingezet om teams en organisaties een strategisch gesprek te laten voeren over de te volgen groeiscenario’s, en voor het meten van in- en externe percepties van klanten en/of toeleveranciers.