RPA-Cube

Result Positioning Area: de RPA-Cube

De Result Positioning Area-Cube is een strategisch assessment dat inzicht kan geven in de resultaatgebieden van organisatiedoelstellingen, een gehele business unit, een team of een functie.

De RPA-Cube wordt gebruikt om een gemeenschappelijk begrip te creëren en te definiëren van de resultaatgebieden die nodig zijn om de strategie van een organisatie uit te voeren. De RPA-Cube kan gebruikt worden om heldere doelen voor een bepaalde business unit te definiëren en de teamlid competenties dienovereenkomstig op elkaar af te stemmen. 

RPA-Cube in het kort​

– De RPA-Cube is een 3-dimensionaal instrument om de beoogde resultaatgebieden van individuele beroepsfuncties, business units of projectteams die samenwerken in kaart te brengen om zo een objectieve, performance gedreven visie te krijgen over de strategische resultaten die gezocht en geleverd moeten worden. Het instrument is gebaseerd op de 3 concepten van ‘Attachment’, ‘Exploratie’ en ‘Managen van de eigen bijdrage’ en daarmee perfect in te zetten in samenwerking met de AEM-Cube.

– De RPA-Cube is optimaal in te zetten voor intern gebruik binnen organisaties, bijvoorbeeld door de HR-afdeling of door consultants die organisaties helpen bij de recruitment voor het vinden van de juiste mensen voor de juiste plekken en organisaties en haar werknemers daarbij ontwikkelen.

– De RPA-Cube wordt onder andere gebruikt voor, het aannemen en het on boarden van nieuw talent, het bepalen van de fit tussen een beroepsfunctie en een potentiële sollicitant en bij het bepalen van welk team of welke business unit een strategische doel krijgt toegewezen.

De resultaatgebieden van een functie

De RPA-Cube visualiseert een specifieke beroepsfunctie met betrekking tot de drie dimensies die de RPA-Cube meet:

  1. Is het resultaatgebied vooral gericht op mensen en samenwerkingen of op inhoud en content?
  2. Is het resultaatgebied vooral gericht op het exploreren van nieuwe mogelijkheden of het optimaliseren van de status quo?
  3. Vereist het resultaatgebied vooral een meer specialistische, gefocuste benadering of een meer generalistische, integratieve benadering?

De RPA-Cube krijgt dan ook optimale toegevoegde waarde wanneer deze gecombineerd wordt met de persoonlijke AEM-Cube assessment. De AEM-Cube (een afkorting voor Attachment, Exploratie en Managen van Complexiteit) meet dezelfde drie aspecten als de RPA-Cube en toont hierbij de optimale bijdrage aan een organisatie van een individu.

Kortom, de RPA-Cube laat zien welke resultaatgebieden van een functie kunnen worden verwacht en de AEM-Cube laat zien wie van nature bijdraagt aan die resultaatgebieden.

De resultaatgebieden binnen een team of bedrijfseenheid

De RPA-Cube zorgt voor een gemakkelijke dialoog in de organisatie op meerdere niveaus (management, business units, project teams) en helpt bij het opzetten van een gezonde dialoog tussen deze verschillende groepen mensen.

Het doel van de RPA-Cube is het samenbrengen van de resultaatgebieden en de strategische doelstellingen binnen een team of een business unit en om daarnaast ook de juiste resultaatgebieden bij de juiste groep mensen neer te leggen, die dit ook daadwerkelijk (efficiënt) kunnen waarmaken.

Dit assessment helpt de volgende vragen beantwoorden voor teams en business units:

  1. Is iedereen het eens met de resultaatgebieden?
  2. Hoe worden de resultaatgebieden beoordeeld door elk individu?
  3. Welke business unit of teamleden zijn het meest geschikt om de resultaatgebieden uit te voeren?

RPA-Cube in de praktijk

– De RPA-Cube assessment heeft een waardevrij karakter. De RPA-Cube is online en in meerdere talen beschikbaar als zowel een zelfbeeld en een 360° feedback instrument.

– Het zelfbeeld beoordeelt hoe iemand met de huidige beroepsfunctie de verschillende aspecten van zijn/haar beroep zien, daarnaast beoordeelt het hoe bedrijfseenheden of teams hun eigen (strategische) doelen en doelen zien. Het feedbackbeeld beoordeelt hoe andere mensen binnen het bedrijf de doelen van een specifieke functie, business unit of team bekijken.

– Uitgevoerd en beheerd door gecertificeerde practitioners waar via Human Insight partner netwerk contact mee opgenomen kan worden. Je kunt ook zelf gecertificeerd worden, waarmee je alle benodigde inzichten en informatie ontvangt om zelf de RPA-Cube in te zetten en te gebruiken. Ook geeft een certificering je toegang tot de gratis Human Insight practitioner workshops en evenementen.