Tools – RPA

RPA-Cube

De RPA-Cube: de juiste resultaatgebieden definiëren

De RPA-Cube staat voor Result Positioning Area. Het is een strategisch assessment dat inzicht geeft in de resultaatgebieden van een team of een functie. Het wordt onder andere ingezet om vraagstukken over instroom, doorstroom, of verloop te begeleiden en om nieuwe of bestaande functies te beschrijven. Voor HR en management geeft het inzicht in strategische personeelsplanning, mogelijke oorzaken van burn-outs, effectievere doorstroom van medewerkers en efficiëntere werving en selectieprocedures.  

De RPA-Cube wordt zo ingezet om een gezamenlijk begrip te creëren voor de resultaatgebieden die nodig zijn om de strategie van een organisatie optimaal uit te voeren. De RPA-Cube kan gebruikt worden om heldere doelen voor een bepaalde businessunit te definiëren en deze af te stemmen op de natuurlijke bijdragen van individuen. 

RPA-Cube in het kort​

  • Een driedimensionaal instrument om de beoogde resultaatgebieden van individuele beroepsfuncties, businessunits of projectteams in kaart te brengen.
  • Als variant op de AEM-Cube® is het gestoeld op dezelfde wetenschappelijke basis en is daarom perfect samen met de AEM-Cube in te zetten. In andere woorden: de RPA-Cube laat zien welke resultaatgebieden van een functie worden verwacht en de AEM-Cube laat zien wie van nature bijdraagt aan die resultaatgebieden. 
  • De RPA-Cube is optimaal in te zetten voor intern gebruik binnen organisaties, bijvoorbeeld door de HR-afdeling, of door consultants die organisaties helpen bij recruitment- en ontwikkelingstrajecten
  • De RPA-Cube wordt onder andere gebruikt voor het onboarden van nieuw talent, het matchen van een functie met een sollicitant en bij het bepalen van welk team of welke businessunit een strategische doel krijgt toegewezen.

RPA-Cube in de praktijk

  • De RPA-Cube heeft een waardeoordeelvrij karakter. Het heeft ten doel om de resultaatgebieden en strategische doelstellingen van een team of functie samen te brengen en de juiste resultaatgebieden aan de juiste mensen te koppelen.
  • Het zelfbeeld geeft inzicht in hoe iemand in een bepaalde functie de verschillende aspecten van zijn/haar beroep ziet. Een eventueel feedbackbeeld analyseert hoe andere mensen binnen het bedrijf de doelen van een specifieke functie, businessunit of team beoordelen.
  • De RPA-Cube helpt antwoord te geven op de vragen: zijn de resultaatgebieden van een team of functie in lijn met de strategische doelen? Zitten de juiste mensen op de juiste plek om de resultaatgebieden optimaal uit te voeren?