Tools – Qi

Quality of Interaction (Qi) Index

Qi Index – het optimaliseren van de kwaliteit van interactie

De Quality of Interaction (Qi) Index is recentelijk ontwikkeld door Alison Reynolds (Ashridge Executive Education) en David Lewis (London Business School) om organisations weerbaarder en wendbaarder te maken in een snel veranderende wereld. 

De Qi Index analyseert de dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van uw organisatie en vergelijkt deze met degene die het meest geassocieerd worden met een hoog waargenomen aanpassingsvermogen.

De resultaten geven aan welke relationele gedragingen nodig zijn om het aanpassingsvermogen in een organisatie te vergroten door het versterken van:

 1. de psychologische veiligheid – mensen voelen zich in staat en vrij om zichzelf te zijn en zichzelf te uiten;
 2. de cognitieve diversiteit – het erkennen en waarderen van verschillen tussen het eigen perspectief en dat van anderen.

De Qi Index kan op zichzelf worden gebruikt om de strategie-uitvoering, team- en organisatieontwikkeling of de ‘cultuurverandering’ in kaart te brengen. Om een verdiepingsslag te maken kan het van grote waarde zijn om de Qi complementair te gebruiken met bijvoorbeeld de AEM-Cube®, om zo het bewustzijn nog verder uit te diepen en een gepaste route naar verandering uit te zetten.

De Qi Index in de praktijk

De Qi Index is niet afhankelijk van een bepaalde omvang van een groep, zolang het maar een groep is die geïnteresseerd is in het beter begrijpen en verbeteren van hun interactiepatronen. Het kan team- en organisatiebreed ingezet worden. De Qi Index is ontworpen om verandering te  initiëren en o.a. het volgende te ondersteunen en verbeteren:

 • Het optimaal uitvoeren van strategie
 • Teamontwikkeling en -coaching
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Organisatie brede transformatieprogramma’s
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Organisatiebrede transformatieprogramma’s
 • Level 3 leiderschapscoaching (voor leiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van een omgeving waarin anderen goed kunnen leiden)

Resultaten en inzichten

In het Qi managementrapport wat voortvloeit uit de analyse staan de volgende inzichten:

 • De gemiddelde positie en statistische spreiding van de gehele groep in relatie tot het aanpassingsvermogen van de groep;
 • Een samenvatting van de meest dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van de groep;
 • Een uitsplitsing van de specifieke aandachtsgebieden, bijvoorbeeld kritieke interacties die bijdragen aan het opbouwen van psychologische veiligheid en het cultiveren van een inclusieve cultuur.

 

Qi Certificatietraining

Om Qi Index zelf in te kunnen zetten is het mogelijk om de certificatietraining te volgen. We bieden de training aan in samenwerking met Alison Reynolds en David Lewis, de ontwikkelaars van de tool. De certificatietraining omvat het volgende:

 • Het volledig begrijpen van de Qi Index;
 • Het hoe, wanneer en bij wie inzetten van de Qi Index;
 • Het analyseren en terugkoppelen van de data;
 • Het mobiliseren van de klant om het aanpassingsvermogen te vergroten;
 • pilotcase.
Ben je geïnteresseerd? Stuur ons een bericht via info@human-insight.com of bel 085 822 9827.