Tools – Groei-Curve

Groei-Curve

De Groei in kaart

De Groei-Curve is een instrument dat eenvoudig inzichtelijk maakt in welke fase van groei een organisatie (of afdeling/ dienst/product) zich bevindt en welke volgende fase zich zal aandienen.

Met deze kennis kan een organisatie hierop inspelen, bijvoorbeeld door te interveniëren of te investeren, zodat de overgang naar een volgende fase succesvol(ler) zal verlopen.

Weten waar een thema (bijvoorbeeld een product, dienst, loopbaan, organisatie) zich op de Groei-Curve bevindt, maakt het mogelijk te anticiperen op wat volgt:

 • Is wat vandaag de goede dingen zijn om te doen morgen nog wel geldig?
 • Wat zijn de goede dingen die we vandaag nog niet doen en die morgen wel moeten gebeuren?
 • Moeten we al met iets nieuws beginnen of kunnen we nog doorgaan op de ingeslagen weg?
 • Welk type mensen is nodig om groei te bewerkstelligen? 

Geen enkele Groei-Curve is oneindig, na exploitatie (bewaren en bewaken) volgt onherroepelijk verval, tenzij tijdig de noodzaak van een nieuwe fase van exploratie wordt erkend, en er weer een volgende Groei-Curve start met de fase van exploreren en vernieuwen.

Groei-Curve team/organisatie

 • Elk team en elke organisatie verschuift langzaam (of snel) over de Groei-Curve in de loop der jaren.
 • Het ene team of de ene organisatie is op tijd met het anticiperen op een nieuwe Groei-Curve waardoor er een doorstap (“jumping the curve”) mogelijk is en de concurrent voorgebleven wordt.
 • Wanneer een team of organisatie te laat is met de nieuwe Groei-Curve (product, dienst, strategie, personeel) zal deze stagneren en eindigen. 

Groei-Curve individu

 • Mensen hebben een specifieke voorkeur met betrekking tot hun bijdrage, welke aansluiten bij een bepaald gebied van de Groei-Curve.
 • Deze voorkeur is niet aangeleerd, maar we kunnen hem wel optimaliseren.
 • Maar geen enkel individu draagt bij aan de gehele Groei-Curve. Het ‘schaap met de vijf poten’ bestaat niet.

Groei-Curve product/dienst

 • Elk product en elke dienst gaat haar eigen Groei-Curve door, van introductie tot ontwikkeling tot veroudering of marktverzadiging: het is van belang te meten waar dit product of deze dienst zich bevindt in de Groei-Curve.
 • Wanneer een product verouderd of ingehaald is of de markt verzadigd is geraakt zal de Groei-Curve ten einde komen, waarna deze moet worden vervangen door een nieuw product of een nieuwe dienst.
 • Wanneer te laat wordt begonnen met de ontwikkeling van een dergelijk nieuw product of nieuwe dienst zal deze nieuwe Groei-Curve niet in staat zijn tijdig de voorgaande op te volgen, met zware gevolgen voor het team of de organisatie.

Groei-Curve in de praktijk ​

 • Dit assessment heeft een waardevrij karakter. De Groei-Curve is online en in meerdere talen beschikbaar als zowel een zelfbeeld en een 360°-feedback instrument.
 • Het zelfbeeld beoordeelt hoe iemand de huidige organisatie, dienst, businessunit, het product of zichzelf ziet. Het feedbackbeeld beoordeelt hoe andere mensen de organisatie, dienst, businessunit, het product of het individu zien.
 • Uitgevoerd door gecertificeerde practitioners en beheerd door Human Insight. Je kunt ook zelf gecertificeerd worden, waarmee je alle benodigde inzichten en informatie ontvangt om zelf zowel de AEM-Cube® als de Groei-Curve in te zetten en te gebruiken. Ook geeft een certificering je toegang tot de gratis Human Insight practitioner workshops en evenementen.