Governance - Cube

Welke drijfveren zijn kenmerkend voor uw raad?

Bent u als toezichthouder of commissaris benieuwd of uw Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen bijdraagt aan het vertrouwen? En of het handelen van uw raad consistentie uitstraalt? De Governance-Cube is een nieuw instrument dat een antwoord kan geven op deze vragen.

In het model wordt gebruik gemaakt van een kubus. Het grondvlak geeft aan waar de raad de nadruk op wil leggen in het toezicht als het gaat om de mate waarin de raad relatie- dan wel inhoudsgericht is (Attachment) én de wijze waarop met innovatie wordt omgegaan (Tijd). De derde dimensie (hoogte) maakt inzichtelijk of dat ook zo ervaren wordt (Consistentie).

Met behulp van de Governance-Cube wordt zichtbaar of de raad als geheel consistent optreedt; met andere woorden, of iedereen vanuit dezelfde visie op toezicht handelt. Maar ook of de woorden en de daden van de raad op elkaar aansluiten zodat een goed fundament wordt gelegd voor een effectieve governance.

De Governance-Cube is gebaseerd op de ACT-Cube®, maar dan specifiek toegespitst op de activiteiten van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Dit (nieuwe) assessment is in samenwerking met Puck Dinjens van Governance in Balans gecreëerd. 

Gratis deelname

Door te participeren krijgt u zicht op uw raad waar het gaat om consistentie en vertrouwen. Deelname aan deze vragenlijst is voor de eerste 100 deelnemers gratis. 

Deelnemen betekent concreet dat u een vragenlijst invult. U kunt op elk moment in de vragenlijst een pauze nemen en op een ander moment verder gaan, wanneer u de browser met daarbij de vragenlijst volledig afsluit, worden uw antwoorden tussentijds opgeslagen. Twee à drie werkdagen na invulling ontvangt u uw persoonlijke rapportage van de Governance-Cube per e-mail van Human Insight.

Uw bijdrage wordt benut om de vragenlijst verder te valideren. 

Ja, ik doe mee!

Het invullen van de vragenlijst kost slechts 15 minuten.

Klik op de onderstaande knop om de vragenlijst te starten:  

Hoe zit het met mijn privacy?

Human Insight respecteert de privacy van de respondenten van deze vragenlijst en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men invult vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk omgaan met de resultaten; uw privacy wordt in dit onderzoek gegarandeerd. In het kader van de AVG zullen uw persoonlijke gegevens direct worden verwijderd na deelname. Er worden dus geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen en u wordt ook niet benaderd voor commerciële of andere doeleinden. Wel worden de door u geleverde data (dat wil zeggen de antwoorden die u geeft) benut voor optimalisatie en verdere validatie van de Governance-Cube vragenlijst.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Indien u nog vragen heeft of meer informatie verkrijgen, dan kunt u contact opnemen met

Puck Dinjens
Governance in Balans

dinjens@governanceinbalans.nl

06-22235811