AEM - Cube

Attachment, Exploratie en Managen van complexiteit: de AEM-Cube

We leven in een snel veranderende wereld. Aanpassen aan deze veranderingen zit in onze menselijke natuur: onze overleving als soort is gebaseerd op deze capaciteit. In andere woorden: veranderende omgevingen, zowel in een individuele als organisatiecontext, en of wij deze verandering initiëren of niet, vereisen adaptatie.

De AEM-Cube® is gebaseerd op 20 jaar onderzoek over de componenten en dynamica van effectieve teams en individuen in een verschillende situaties en culturen. De AEM-Cube® biedt inzichten die dieper en daardoor praktischer in gebruik zijn dan het simpel profileren van gedragingen en competenties.

De AEM-Cube® onderzoekt drie belangrijke dimensies van adaptatie: Attachment, Exploratie en het Managen van de eigen bijdrage. Op basis van deze drie dimensies wordt de natuurlijke en unieke contributie van een individu in het proces van verandering beschreven. Zo geeft de AEM-Cube® inzicht in de eigen kwaliteiten en hoe om te gaan met de kwaliteiten van anderen in navolging van individuele, team- of organisatiedoelen.

Optimale bijdrage

De AEM-Cube® laat bovendien zien waar en hoe iemand bijdraagt aan groei. Een van de uitgangspunten is dat iedereen het talent heeft om bij te dragen aan een deel van de groei, maar dat niemand aan alles kan en hoeft bij te dragen. Wat wij effectief hiermee zeggen is dat er geen schaap met de vijf poten bestaat als het gaat om performance. Sterker nog, wij kunnen met zekerheid stellen dat mensen een uniek talent hebben dat hen in staat stelt om succesvol te zijn op een bepaald vlak. De AEM-Cube® is een instrument dat in kaart brengt waar mensen van nature succesvol zullen presteren.

AEM-Cube® in het kort​

– Een driedimensionaal instrument om individuen, teams en organisaties in kaart te brengen. Het instrument is gebaseerd op de drie concepten Attachment, Exploratie en Managen van de eigen bijdrage.

– Optimaal in te zetten zowel voor intern gebruik binnen organisaties als voor trainers, coaches, consultants en consultancybedrijven die op zoek zijn naar een uitbreiding voor hun assessmentspakket en services.

– Wordt onder andere gebruikt voor het managen van de organisatiestrategie, teambuilding, recruitment en het selectieproces, executive searching en coaching, carrièrebegeleiding en training.

AEM-Cube® voor individuen

– Focust op de persoonlijkheid van een individu en hoe deze optimaal verandering en groei kan ondersteunen.

– Helpt individuen inzicht te verkrijgen in hun optimale bijdrage aan strategie en helpt organisaties om het meeste uit de natuurlijke talenten van hun werknemers te halen.

–  Geeft inzicht in het ontwikkelingspotentieel van een individu, helpt bij het inzicht krijgen in hun eigen veranderingsmogelijkheden en creëert begrip voor hun eigen talenten bij het leveren van prestaties.

AEM-Cube® voor teams 

– Door middel van het visualiseren van de belangrijkste strategische kenmerken wordt inzicht geboden over de staat van een organisatie wat betreft het behalen van doelstellingen.

– Biedt praktische manieren om diepgewortelde gedragspatronen onder de aandacht te brengen en te beheren op een manier die optimaal gebruik maakt van de team- of organisatiediversiteit.

– Helpt de team- of organisatiedynamiek te voorspellen om de duurzaamheid te waarborgen, ook al verandert het team, de organisatiesamenstelling of de organisatieomgeving.

AEM-Cube® in de praktijk

– De AEM-Cube geeft geen waardeoordeel, heeft een sterke wetenschappelijke basis en is beschikbaar in meerdere talen als een zelfbeeld of een 360° feedback instrument.

– Uitgevoerd en beheerd door gecertificeerde practitioners waar via Human Insight’s partnernetwerk contact mee opgenomen kan worden. Je kunt ook zelf gecertificeerd worden om de AEM-Cube in te zetten. Dit geeft je ook exclusieve toegang tot de Human Insight practitionerworkshops en evenementen.

– De tool wordt gedistribueerd en ingevuld via het online AEM-Cube platform, waar gecertificeerde practitioners het projectmanagement op zich kunnen nemen en het gehele proces kunnen overzien. Human Insight biedt hiermee de meest efficiënte manier om de data te verzamelen, te analyseren en te presenteren. Optioneel kan een platform gepersonaliseerd worden om geheel aan te sluiten bij de behoeften en huisstijl van de organisatie.