Leidinggeven aan zelfsturende teams

Hoe ontwikkel je zelfsturing binnen organisaties of teams?

Werken in een team binnen een organisatie brengt uitdagingen met zich mee. Hoe maak je beslissingen in een groep, hoe kom je af van al die bureaucratie en hiërarchie binnen teams en organisaties? Kan en wordt de strategie optimaal uitgevoerd binnen het team in de huidige situatie?

De transitie van de huidige manier van werken naar een zelfsturend team is vaak een ingewikkeld proces, daar kunnen wij je bij helpen. 

Het proces naar zelfsturing

Human Insight heeft best practices en praktische handvatten ontwikkeld voor organisaties, leiders en medewerkers. Deze  helpen hen om te kunnen werken met de inzichten die de zelfsturende teamsbenadering te bieden heeft.

Op basis van ons succes met andere organisaties hebben we geconstateerd dat onze aanpak helpt om de gedragsaspecten op teamniveau bloot te leggen. Deze aspecten moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in de uitvoering van de strategie, zelfsturing te ontwikkelen en de algehele teamprestaties. Dit door middel van:

Onderzoek naar zelfsturende teams

We hebben onderzoek gedaan naar het idee van goed presterende teams versus teams die falen. Dat is gedaan aan de hand van ons werk met meer dan 2500 organisaties en ruim 20 jaar ervaring.

Ons onderzoek richtte zich op de individuele bijdrage van mensen en hoe dit de teamopstellingen en de algehele prestaties beïnvloedt. Dit leidde tot de geboorte van een strategische bijdrage-assessment die inzicht geeft in:

Natuurlijke bijdragen

Waar iemands natuurlijke bijdrage ligt, staat in verhouding tot strategische uitvoering en hun prestatiegebieden.

Problemen aanpakken

Hoe teamleden complexe problemen aanpakken, is tekenend voor hun rol binnen het team.

Dominante coalities

Deze coalities hebben invloed op het groepsdenken, de prestaties binnen het team en het algehele teamgedrag.

Zelfsturende teams

Door een beter begrip en betere afstemming binnen uw organisatie, kunnen winstgevende teams ontstaan en vorm krijgen.

Het Nieuwe Werken:
Meer zelfsturing, minder controle

De manier van werken van medewerkers veranderd, organisaties veranderen en oude structuren werken niet meer zo goed als voorheen. Medewerkers willen meer vrijheid en minder gecontroleerd worden door anderen bij het uitvoeren van hun taken. Dat is voor een leidinggevende misschien spannend. Hoe kunnen medewerkers effectief samenwerken in een team zonder duidelijke leider? Juist: door het creëren van zelfsturende teams.

“Een zelfsturend team is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van eigen doelen, werkwijzes en bijdragen binnen het team. Binnen het team is meestal geen leidinggevende. Medewerkers binnen het team pakken zelf leiderschap over hun taken.”

Efficiënt leidinggeven aan zelfsturende teams

Een zelfsturend team vaart zijn eigen koers, vaak zonder dat daar een manager of leidinggevende tussen komt. Wat wordt er van jou, als leidinggevende of manager, dan verwacht? Hoe geef je leiding aan zelfsturing?  Bij zelfsturing is het team verantwoordelijk en wordt er een autonome werkomgeving gecreëerd. Dat betekent niet dat je als leidinggevende niet meer nodig bent: Leiderschap binnen zelfsturende teams heeft een andere aanpak nodig. Laat het micro-managen van je team los en laat je team leren en fouten maken: Zo kun je zelfsturing binnen teams ontwikkelen. 

Hoe geef je dan efficiënt leiding aan een zelfsturend team? Het begint bij een duidelijk doel: een stip aan de horizon. Verder moet je weten welke elementen invloed hebben op menselijk gedrag, hoe routines worden gevormd die de performance helpen of juist in de weg staan.

Teamdynamiek verbeteren

De teamdynamiek verbeteren heeft direct invloed op de zelfsturing binnen een team. Zodra de dynamiek binnen een team niet goed is, loopt het hele team tegen problemen aan. Mensen communiceren minder en werken niet goed samen. Ook is er vaak een gebrek aan psychologische veiligheid. 

Daarom is individuele bijdrage aan teamdynamiek een van de belangrijkste aspecten binnen een organisatieomgeving. Mits deze goed op elkaar afgestemd zijn, leidt dit tot groot succes. Echter, vaak hebben teams moeite om te presteren vanwege een groot aantal factoren. 

Wat kun jij als senior leider of teamlid doen om de teamdynamiek te beïnvloeden van goed presterende en winstgevende teams?

Hulp nodig bij de ontwikkeling van zelfsturing of sparren over wat wij voor je kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Zelfsturende teams zijn winstgevende teams

Teams die vanuit deze aanpak gaan samenwerken, zien direct resultaat omdat de inzichten direct toepasbaar zijn op de werkvloer.

Effecten van winstgevende teams

Door zaken als teamdynamiek te verbeteren, structuur aan te brengen in rollen en taken en psychologische veiligheid te garanderen binnen teams kan er gewerkt worden aan zelfsturing. Dit leidt tot:

  • Een autonome werkomgeving: Teams werken efficiënter en hebben een verhoogde wendbaarheid en flexibiliteit.
  • Meer verantwoordelijkheid: Teamleden hebben een duidelijke taak en voelen dat hun werk er toe doet.
  • Meer creativiteit: In zelfsturende teams heerst geen angst en wordt er meer gedeeld en samengewerkt.
  • Hogere tevredenheid: Medewerkers voelen zich gewaardeerd en worden gemotiveerd door de ontstane vrijheid.

Interesse of vragen?
Neem contact met ons op.

Onze aanpak helpt jou, senior leiders en teams zelfsturing te vergroten. Het maakt inzichtelijk waar welke mensen nodig zijn om de vereiste veranderingen mogelijk te maken, om te bouwen aan een zelfsturend team. 

Het helpt bij het maken van een helder talentopvolgingsplan. Je krijgt inzicht in de ontwikkelgebieden van jouw team, teamdynamiek en individuele (leiderschaps)ontwikkeling. De toepassing van dit framework en bijbehorende tools helpen jouw mensen om beter te presteren en beter samen te werken.

Ook aan de slag met zelfsturing of leren hoe je leiding geeft aan een zelfsturend team? Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Stel hier je vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!