Strategische Diversiteit

Strategische Diversiteit

Diversiteit, een belangrijk en ook gevoelig onderwerp in het huidige klimaat. Naast onder andere ethnische, geografische en leeftijdsdiversiteit is ook strategische diversiteit erg belangrijk.

Strategische diversiteit, ook wel het strategisch inzetten van cognitieve diversiteit, focust zich op het verschil in hoe mensen denken en informatie verwerken. Goede strategische diversiteit binnen een organisatie kan ervoor zorgen dat teamleden elkaar uitdagen én aanvullen. Het zorgt voor meer invalshoeken en meer begrip voor elkaars ideeën.

Op basis van ruim 30 jaar onderzoek weten wij dat organisaties en met name teams profiteren van strategische diversiteit binnen teams bij het oplossen van complexe uitdagingen.

Wat onderscheid ons van anderen: gebaseerd op wetenschap en cijfers, trackable progressie en resultaten, mensgerelateerde effecten en low effort, high impact.

Talentontwikkeling

Wij geloven dat mensen van nature leergierig zijn en zich willen ontwikkelen. Onze inzichten helpen hen om hun volledige potentieel te ontdekken en dit te verbinden aan strategie.

Duurzaamheid

Onze inzichten zorgen dat organisaties continu inzicht hebben in teamperformance, diversiteit en bijdragen. Hiermee kunnen organisaties duurzame teams (blijven) bouwen.

Meetbare diversiteit

Dankzij onze tools en inzichten wordt strategische diversiteit meetbaar. Aan de hand daarvan kunnen teams en organisaties beter ingedeeld worden.

Prestatieverbetering

Wij helpen organisaties bij het afstemmen van strategie op mens en team, waardoor individuele, team- en organisatieprestaties zullen verbeteren.

Talentontwikkeling

Wij geloven dat mensen van nature leergierig zijn en zich willen ontwikkelen. Onze inzichten helpen hen om hun volledige potentieel te ontdekken en dit te verbinden aan strategie.

Duurzaamheid

Onze inzichten zorgen dat organisaties continu inzicht hebben in teamperformance, diversiteit en bijdragen. Hiermee kunnen organisaties duurzame teams (blijven) bouwen.

Meetbare diversiteit

Dankzij onze tools en inzichten wordt strategische diversiteit meetbaar. Aan de hand daarvan kunnen teams en organisaties beter ingedeeld worden.

Prestatieverbetering

Wij helpen organisaties bij het afstemmen van strategie op mens en team, waardoor individuele, team- en organisatieprestaties zullen verbeteren.

Strategische Diversiteit

Een valkuil voor leiders is de natuurlijke neiging om mensen te selecteren met dezelfde manier van denken of informatie verwerken. Wij zijn vaak geneigd om eerder te kiezen voor iemand die veel overeenkomsten met ons heeft, dan voor iemand waar we veel van verschillen. De bewustwording hiervan is stap 1. De volgende stap is: hoe zorgen wij ervoor dat we deze natuurlijke manier van handelen loslaten?

Uit meer dan 30 jaar onderzoek is gebleken dat teams die meer strategische divers zijn, makkelijker om kunnen gaan met complexe situaties in onzekere of snel veranderende tijden.

De drie teams die de uitdaging in een goede tijd hebben voltooid (teams A, B en C) hadden allemaal diversiteit in zowel kennisprocessen als perspectief, zoals blijkt uit een grotere standaarddeviatie. De drie die langer duurden of niet voltooiden (D, E en F) hadden allemaal minder diversiteit, zoals blijkt uit een lagere standaarddeviatie. (HBR, 2018)

Onze visie

Benut en beheer de natuurlijke bijdrage van anderen. Dat is het kernconcept van strategische diversiteit. Onze aanpak helpt organisaties, teams en individuen om hun natuurlijke bijdrage bij het uitvoeren van een strategie te begrijpen. Is er een duidelijke afstemming tussen de talenten van mensen en wat we van ze vragen om voor ons te doen? Het beheren van strategische diversiteit zal helpen om:

  • Een betere afstemming te krijgen binnen een team;
  • Duidelijk inzicht in teamdynamiek en prestatiegebieden te krijgen;
  • Organisatiestrategie af te stemmen op mens en team;
  • Betere prestaties door complexe samenwerkingen te beheren met behulp van een eenvoudig framework.
HI_team(3)

Neem contact met ons op

Plan een gesprek in met Human Insight om de uitdagingen in jouw organisatie te bespreken en te horen waar Human Insight jou mee kan helpen.