Scientific Research

AEM-Cube® Validity Study - 2021

Door Human Insight

Hoe vergelijkt de AEM-Cube zich met andere globaal gebruikte assessmenttools? Verschillende consultants, coaches en practitioners die met de AEM-Cube werken hebben onlangs aangegeven geïnteresseerd te zijn in hoe de AEM-Cube dimensies zich verhouden tot de dimensies van andere veelgebruikte instrumenten, zoals de NEO-PI-3 (ook wel bekend als het Five-Factor-Model, OCEAN of Big Five; Costa & McCrae, 1992), de Hogan Personality Inventory (HPI; Hogan & Hogan, 1992), en de DISC-theorie (Marston, 2013). Het onderzoeken van de relatie tussen de AEM-Cube en andere vragenlijsten kan waardevolle inzichten bieden over de karaktereigenschappen onderliggend aan de AEM-Cube dimensies.

The Two Traits of the Best Problem-Solving Teams - 2018

Door David Lewis en Alison Reynolds

Hoe mensen ervoor kiezen zich te gedragen, bepaalt de kwaliteit van de interactie en de opkomende cultuur. Leiders moeten niet alleen nadenken over hoe ze zullen handelen, maar, net zo belangrijk, hoe ze niet zullen handelen. Ze moeten nutteloze gedragspatronen verstoren en ontwrichten en zich inzetten voor het opzetten van nieuwe routines. Om de basis te leggen voor een succesvolle uitvoering moet iedereen de psychologische veiligheid versterken en behouden door middel van voortdurende gebaren en reacties. Mensen kunnen hun cognitieve verschil niet uiten als het onveilig is om dat te doen. Als leiders zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van de interactie in hun teams, zullen de bedrijfsprestaties en het welzijn volgen.

Teams Solve Problems Faster When They’re More Cognitively Diverse - 2017

Door David Lewis en Alison Reynolds

Als cognitieve diversiteit is wat we nodig hebben om met nieuwe, onzekere en complexe situaties om te gaan, moeten we mensen aanmoedigen om hun verschillende manieren van denken te onthullen en in te zetten. We moeten het veilig maken om dingen op meerdere manieren te proberen. Dit betekent dat leiders veel beter zullen moeten worden in het opbouwen van het gevoel van psychologische veiligheid van hun team. Er wordt veel gesproken over authentiek leiderschap, oftewel jezelf zijn. Misschien is het nog belangrijker dat leiders zich richten op het mogelijk maken van anderen om zichzelf te zijn.