Samenwerking met Semco Style Institute

Semco Style Institute is opgericht in 2016 door Arko van Brakel, 2 Nederlandse ondernemers met een achtergrond in onderwijs en consultancy en uiteraard de wereldbekende CEO van het Braziliaanse bedrijf ‘Semco’, Ricardo Semler, op wiens filosofie Semco Style Institute is gebaseerd. De programma’s van Semco Style Institute zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Ricardo Semler en zijn team: de Semco Style Guardians.

Semco Style Institute biedt diverse programma’s voor consultants, verandermanagers en ondernemers die graag de “Semco-manier” van werken uitdragen. De basisprincipes van Semco Style zijn vertrouwen, alternatieve controle, zelfmanagement, extreme stakeholder alignment en creatieve innovatie.

Het gedeelde gedachtegoed omtrent organisatie-ecologie en zelfsturing was de basis voor het partnerschap met Human Insight. Er is een sterke overlap tussen de filosofieën van Ricardo Semler en Peter Robertson (medeoprichter van Human Insight). De AEM-Cube en Groei-Curve sluiten perfect aan bij de programma’s van de Semco Style Institute en worden dan ook uitvoerig gebruikt.

Naast de samenwerking op basis van programma’s worden er ook meerdere onderzoeken in samenwerking met Semco Style Institute uitgevoerd op het gebied van zelfsturing en organisatie-ecologie.

De komende jaren zal Richard Robertson, naast Peter Robertson, steeds meer betrokken worden bij het geven en ontwikkelen van de Semco Style Institute programma’s en zal het Human Insight netwerk hierbij gezamenlijk met het Semco Style Institute netwerk blijven groeien. We bouwen gezamenlijk door om werk Awesome te maken!