Samenwerking met Facilicom

Sinds 2012 gebruikt Facilicom de AEM-Cube en ACT-Cube van Human Insight om hun strategische diversiteit op diverse manieren te verbeteren.

Middels de AEM-Cube wordt continu hun gehele workforce en hun diversiteit langs de groeicurve van de organisatie gemonitord: dit geeft informatie voor de recruiting- en teambuilding processen om de juiste mensen aan te nemen en te laten samenwerken om actief in te kunnen spelen op de verschillende strategische uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Daarnaast wordt de ACT-Cube ingezet om de kwaliteit van de interacties en de kracht van de waardeketens door de organisatie heen te visualiseren. Op het moment dat hier problemen en/of zwaktes in naar voren lijken te komen kan hier onmiddellijk actief en preventief op ingespeeld worden.

Human Insight ondersteunt dit proces op technisch en inhoudelijk vlak door de systemen en producten aan te passen naar de specifieke wensen van Facilicom, door trainingen en opleidingen te verzorgen en door input te bieden op het vlak van de interpretatie van de uitkomsten.

In 2017 zijn ook medewerkers van Facilicom Engeland gecertificeerd om ook hier de AEM-Cube in te zetten voor strategische doeleinde.