Mission-Driven Priorities

Mission-Driven Priorities aanpak

Jim Collins en Jerry Porras bedachten de term Big Hairy Audacious Goal. Iets dat organisaties en hun mensen die het bedrijf aansturen, willen bereiken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het uitwerken van de strategie en de missie van een organisatie kan vrij eenvoudig worden bereikt, maar het is het uitvoerende deel dat lastig is. Daarom ontwikkelde Human Insight een praktische aanpak om de strategie sneller uit te voeren. Iets wat we Mission-Driven Priorities noemen. De voordelen van deze aanpak zijn:

  • Binnen de organisatie duidelijkheid scheppen waar mensen mee bezig zijn;
  • Het afstemmen van resultaatgebieden van businessunits en teams om tot samenwerking tussen de teams te komen;
  • Een gemakkelijke manier om op elk moment de status van de voortgang te beoordelen;
  • Een gemeenschappelijke taal en proces in de hele organisatie die teams kunnen gebruiken om hun strategische roadmap te herhalen.

Onze Mission-Driven Priorities (MDP-)aanpak helpt de belanghebbenden van de organisatie om de strategische uitvoering te beheren. MDP kan worden geleerd en ingebed in de organisatie om een ​​manier van werken te creëren voor senior leiderschap en projectteams. Zo ontstaat een iteratief proces dat teams in staat stelt hun actieplan aan te passen aan wat succesvol is en wat snel moet worden opgelost om bepaalde doelstellingen te bereiken.

De MDP-aanpak wordt gebruikt door organisaties die werken met multidisciplinaire teams, waardoor ze kunnen plannen, doen, controleren en handelen op basis van hun eigen strategische roadmap. Organisaties die onder hoge druk moeten presteren. Het helpt in het bijzonder om acties en activiteiten tussen groepen mensen te coördineren. De toepassing van dit framework en bijbehorende tools is bedoeld om uw mensen te helpen beter te presteren in hun vakgebied, te beoordelen wat er in de waardeketen gebeurt en beter samen te werken met hun collega’s.

MDP biedt een duidelijk proces dat individuen (teamleiders, leiderschapsteams, managementteams) helpt om strategische doelstellingen te formuleren. Vervolgens gaat het over naar het beoordelen van de capaciteiten die nodig zijn om deze doelstellingen uit te voeren. Waarna een wegingssysteem wordt gebruikt om een ​​SWOT-analyse te maken van specifieke interne en externe processen. Vanaf hier heeft het team een ​​concreet actieplan met gedetailleerde vervolgstappen en mijlpalen. Het proces wordt elk kwartaal of half jaar herhaald om vast te stellen hoe goed de strategie wordt geïmplementeerd en uitgevoerd.

De MDP-aanpak kan worden gefaciliteerd door Human Insight, maar kan ook worden geleerd om interne capaciteit binnen de organisatie te creëren en een iteratief proces dat efficiënte strategie-uitvoering mogelijk maakt.

Neem contact met ons op om uw teams te laten uitblinken in strategie-uitvoering.