Managing Different Horizons Game

Managing Different Horizons Game

Doel van het spel
Het doel van de Managing Different Horizons Game is om strategie en operatie aan elkaar te verbinden. Namelijk door te kijken naar rollen, talenten en resultaatgebieden van mensen binnen de organisatie.

Waarom deze businessgame inzetten binnen jouw bedrijf?
Heeft jouw organisatie behoefte om van strategie naar invulling te gaan? En daarnaast rollen te definiëren en  vervolgens bijbehorende resultaatgebieden helder op papier te zetten? Human Insight heeft namelijk een businessgame ontwikkeld om van strategische keuzes over te gaan naar uitvoering. Wie doet wat binnen de organisatie? Deze businessgame is makkelijk uit te rollen voor verschillende teams. De businessgame neemt namelijk maar 1 dag in beslag om de talenten van mensen op de juiste plek te zetten. En daarnaast ook met de juiste dingen aan de slag te gaan.

Beschrijving
De Managing Different Horizons Game is ideaal voor teams met vraagstukken rondom strategische doelen en resultaatgebieden. Als eerste worden de strategische doelen in kaart gebracht gedurende deze businessgame. Om vervolgens te kijken welke acties hierbij horen. En als laatste inzicht verkrijgen in welke rollen hierbij betrokken zijn. Teamleden gaan vervolgens de strategische elementen vertalen naar meetbare resultaatgebieden en acties voor henzelf. Ten slotte hebben deelnemers aan het eind van deze dag een goed beeld van de rolverdeling. Daarnaast hebben zij dan een actieplan voor de tijdsperiode die hiervoor is afgesproken. Het werkproces levert daarbij ook een meetbaar instrument op. Daardoor kan progressie en feedback bijgehouden worden over de komende periode. Om vervolgens succes te monitoren.

Downloads

Ontwikkelaars: Sebastian Hamers en Nicolas Smoolenaars
Deelnemers: Minimaal 1 groep van 5-12 personen.
Prijs per groep vanaf: Op aanvraag
Duur:
8 uur
Geschikt voor:

 • Teams
 • Managementteams
 • Projectteams

Benodigdheden

Zorg voorafgaand aan het spel voor:

 • AEM-Cube® profielen;
 • 3-horizonnen werkdocument;
 • Beamer;
 • Inspirerende locatie om in te werken (bij offline sessie).

Human Insight zorgt voor:

 • Begeleider(s);
 • AEM-Cube teamplaten.

Wat leer je?

 • Ten eerste inzicht in talent, resultaatgebieden en ook rollen van deelnemers;
 • Ten tweede een communicatie framework voor strategie, tactiek en operationele activiteiten voor teams;
 • Daarnaast van missiegedreven naar impact op de organisatie. Duidelijke afspraken welke KPI’s nodig zijn om vervolgens strategische doelstellingen vorm te geven;
 • Als laatste inzicht in organisatieknelpunten en tevens groeimogelijkheden van het bedrijf.
Managing DIfferent Horizons Game
Managing DIfferent Horizons Game
Managing DIfferent Horizons Game
Managing DIfferent Horizons Game
Managing DIfferent Horizons Game