Inclusie en diversiteit

Inclusie en diversiteit binnen organisaties

Het onderwerp inclusie en diversiteit is uitgebreid onderzocht en publicaties hebben gekeken naar verschillende gebieden waar dit past binnen een organisatorische context. Eenvoudig gezegd is inclusie en diversiteit een hot topic. Maar hoe integreert u dit praktisch in uw organisatie?

De voordelen van inclusie en diversiteit liggen in culturele diversiteit, sociale inclusie en interactie tussen collega’s. Het omvat meer dan alleen programma’s voor cultureel bewustzijn, personeelsstatistieken en bedrijfsbeleid. Meer specifiek presteren meer diverse organisaties beter op basis van maatregelen als; prestaties en innovatie, organisaties die homogener zijn wat betreft werknemersachtergronden. Er is dus een duidelijk pleidooi voor diversiteit, maar organisaties lijken moeite te hebben om deze onderwerpen praktisch te maken op de werkplek.

Bij Human Insight hebben we dit onderwerp de afgelopen tien jaar onderzocht, en dat geldt ook voor anderen. Er is een scala aan positieve eigenschappen die je kunt koppelen aan het werken hiermee binnen organisaties, maar hoe creëren we een inclusieve bedrijfscultuur? Wat zijn de elementen waar je praktisch aan werkt om deze gewoonten in de dagelijkse praktijk te verwerken?

Hieronder een overzicht van elementen die we hebben geleerd en gebruikt in onze aanpak om organisaties te helpen werken aan inclusie en diversiteit:

  • Wat is de algemene langetermijnstrategie voor de organisatie, haar stakeholders en het management? Willen ze een leider in het veld worden, een geweldige plek om te werken? Welke ambities heeft het management?
  • Het begint met bewustwording. Creëer binnen de organisatie inzicht in wat inclusie betekent en omvat en welke soorten diversiteit er zijn.
  • Met welke organisatorische uitdagingen worden mensen op dit moment geconfronteerd en wat vinden ze van de toekomst, de gewenste omgeving waarin ze willen werken?

De Human Insight-aanpak van inclusie en diversiteit richt zich op de praktische uitrol en aanpassing van mensen. Met andere woorden, we proberen het simpel en duidelijk te houden. Wat zijn de benodigde elementen om een inclusieve cultuur en een diverse beroepsbevolking te creëren? En een grotere impact hebben op de organisatie? De toepassing van ons framework en bijbehorende tools is bedoeld om uw mensen te helpen beter te presteren in hun werk, een inclusieve cultuur te creëren en beter samen te werken met hun collega’s.

Human Insight heeft best practices en praktische richtlijnen ontwikkeld om organisaties, leiders en medewerkers te helpen om te kunnen werken met de inzichten die de inclusie- en diversiteitsaanpak te bieden heeft. Op basis van ons succes met andere organisaties en best practices, hebben we vastgesteld dat onze aanpak helpt bij het blootleggen van de gedragsaspecten op organisatieniveau die moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in inclusie- en diversiteitsinitiatieven. Waarbij de teams beginnen met zelfbewustzijn en vervolgens gaan begrijpen wat de organisatie wil worden. Creëer een inclusieve en diverse omgeving voor duurzame groei van mens en organisatie.