Human Insight Tools

De Human Insight tools helpen organisaties om talent en strategie optimaal op elkaar af te stemmen. Zodoende om organisatiegroei in goede banen te begeleiden. Voornamelijk richten de tools  zich op het in kaart brengen van waar mensen binnen de organisatie optimaal renderen. Hierbij kijken wij specifiek naar verschillende onderdelen zoals strategische en cognitieve diversiteit binnen organisaties. Daarmee geeft de data die onze tools bieden realtime zicht op wat er zich afspeelt op verschillende lagen binnen de organisatie. Deze verschillende lagen zijn: 

  1. Organisatieniveau (culturele aspecten en organisatiestructuren);
  2. Businessunitniveau (samenwerkingskracht binnen en tussen businessunits die de waardeketen beslaan);
  3. Teamniveau;
  4. Individueel niveau.

Gerenomeerde internationale businessschools

Gerenommeerde internationale businessschools zoals London Business School, Nyenrode Business Universiteit en Purdue University werken veel met onze tools. Daarnaast hebben wij in samenwerking met deze businessschools veel best practices ontwikkeld. Zodat wij organisaties, managementteams, ondernemers, leidinggevenden en werknemers handvatten kunnen bieden die organisatie- en teamprestatie ten goede komen. Deze best practices in combinatie met onze tools helpen mensen om te reflecteren op hun eigen performance. Maar ook om feedback te geven aan collega’s. En bovendien om teamdynamieken in kaart te brengen. In combinatie met werkvormen zijn onze tools bijzonder krachtig materiaal om mensen te ontwikkelen. 

Waarom zijn de Human Insight tools zo uniek?

Het linkt de natuurlijke bijdrage van mensen aan de strategie van een organisatie. Andere psychometrische testen kijken met name naar hoe mensen communiceren met elkaar of hoe bepaald gedrag zich uit. Echter, zegt dit niets over performance. Daarentegen leggen wij met onze tools een directe link tussen performance van mensen, teams en de organisatie als geheel. 

Strategische inzichten ten behoeve van organisatie en teamprestatie

Elke organisatie groeit. Om deze groei in goede banen te begeleiden heb je de juiste mensen nodig om dit te managen. Kortom wij bieden met onze tools de handvatten om op een wetenschappelijke manier invulling te geven aan het belangrijkste goed van je bedrijf: de juiste mensen op de juiste plek. 

human insight tools
human insight tools
human insight tools

Organisations don't build great things, people do!

AEM-Cube®: natuurlijke strategische diversiteit

De AEM-Cube is een wereldwijd geïmplementeerde assessment tool die individuen en teams helpt om de gewenste strategische doelen te bereiken. Namelijk door teamsamenstellingen in kaart te brengen. De tool maakt inzichtelijk waar een individu van nature bijdraagt en optimaal rendeert als het gaat om het leveren van prestaties. Daarnaast meet en voorspelt het de dynamiek binnen  teams of organisaties door strategische en cognitieve diversiteit in beeld te brengen. Hierdoor levert de AEM-Cube belangrijke inzichten op als het gaat om voorspelbare en duurzame team- en organisatieperformance.

ACT-Cube®: duurzame waardeketens


De ACT-Cube is een strategische assessment tool die organisaties helpt bij het visualiseren van hun cultuur en waardeketen. Zodat organisaties op een betere manier strategische doelstellingen kunnen behalen. Of dit nu gaat om het in kaart brengen van de natuurlijke kenmerken van een bedrijfseenheid bij het leveren van prestaties, inzicht te krijgen in de kwaliteit van interacties tussen verschillende bedrijfseenheden of om de consistentie en dynamiek binnen en tussen bedrijfseenheden te voorspellen, de ACT-Cube helpt organisaties om duurzame prestaties te kunnen leveren.

Qi Index: cultuur en psychologische veiligheid

De Quality of Interaction (Qi) Index is speciaal ontwikkeld om organisaties meer houvast te bieden in de sterk veranderende wereld. Kort gezegd meet de Qi Index de ‘veranderkracht’ van organisaties. Hiermee biedt de tool handvatten om organisaties te ontwikkelen beter bestand te zijn tegen veranderingen. Namelijk door de interactie en psychologische veiligheid tussen mensen in kaart te brengen. De Qi Index is ontwikkeld op basis van jarenlang praktijkonderzoek en is bekroond met publicaties in de Harvard Business Review.

RPA-Cube: de juiste resultaatgebieden bij de juiste rol

De RPA-Cube brengt resultaatgebieden van een functie in kaart. Het wordt ingezet om vraagstukken over instroom, doorstroom of verloop te begeleiden. Daarnaast ook om nieuwe of bestaande functies optimaal te beschrijven. Voor HR en management verschaft het inzicht in onder andere strategische personeelsplanning, mogelijke oorzaken van burn-outs, effectievere doorstroom van medewerkers en efficiënte werving en selectieprocedures.

Groei-Curve: de estafette van vooruitgang

De Groei-Curve geeft inzicht in welke groeifase een organisatie, product of dienst zich op een bepaald moment begeeft. Elke fase in de Groei-Curve, van exploratie naar optimalisatie, brengt verschillende voordelen en uitdagingen met zich mee. Met de juiste strategische en cognitieve diversiteit in je team en organisatie kun je de volgende stap zetten op de Groei-Curve. De tool draagt bij aan het ecologisch denken in organisaties. Doordat het is gebaseerd op de natuurlijke cyclus van geboorte, via maturiteit naar vernieuwing. De Groei-Curve wordt ingezet om organisaties een dialoog te laten starten over de verbinding tussen mensen en strategie.

Governance-Cube: inzoomen op RvC en RvT

De Governance-Cube is ontwikkeld in samenwerking met Governance in Balans. Deze tool brengt het gedrag van een bepaalde Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht als geheel in kaart. Daarmee geeft het inzicht in de kwaliteit van interactie binnen de raad en tussen de raad en het bestuur. De consistentie van het gedrag wordt hierbij inzichtelijk gemaakt. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor vertrouwen in de raad en voor de mate waarin de raad toegevoegde waarde kan leveren. Sluiten de woorden en de daden van de raad op elkaar aan? En is daarmee een goed fundament gelegd voor een effectieve governance?