Samenwerking met ProBiblio

ProBiblio is een fullservice-organisatie en Provinciale Ondersteuningsinstelling voor de bibliothekensector in Noord- en Zuid-Holland.

Met excellente kennis en expertise, streeft ProBiblio naar het slagvaardiger maken van bibliotheken,  en het overbrengen van hun passie om bibliotheken, netwerken en mensen te verbinden.

In de huidige bibliothekensector is er een grote verandering gaande. Het definiëren van het bestaansrecht en een invulling geven aan de producten en services worden daarbij steeds belangrijker voor de klanten van ProBiblio. Dat is dan ook een onderdeel waar Human Insight aan bijdraagt met onze tooling.

In 2014, via een oud-medewerker van GITP in het Human Insight netwerk, is ProBiblio in contact gekomen met Human Insight. De Human Insight assessments werden al meerdere jaren met succes gebruikt binnen GITP, waarna deze oud-medewerker haar ervaring met de assessments meegenomen heeft naar haar nieuwe werkgever.

Met name de AEM-Cube wordt door de consultants van ProBiblio ingezet om klanten in de bibliothekensector te begeleiden. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om bibliotheken die een behoorlijke transitie hebben doorgemaakt, of gaan doormaken. De AEM-Cube wordt gebruikt om medewerkers inzicht te bieden in hun huidige contributie, leidinggevenden de juiste leiderschapsstijlen te bieden, en te ondersteunen met eventuele uitdagingen die zij tijdens of na de transitie kunnen ervaren. 

In de toekomst zullen ProBiblio en Human Insight meer en complexere samenwerkingen aangaan om de klanten optimaal te begeleiden met het ontwikkelen van transities, opleiden van mensen en het inzichtelijk maken van de uitdagingen die in het vooruitzicht liggen.