Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en Inclusie

De afgelopen tijd is het onderwerp ‘Diversiteit en Inclusie’ veel onderzocht en is er gekeken naar verschillende gebieden waar dit passend is binnen een organisatorische context. Maar hoe integreer jij diversiteit en inclusie op een praktische wijze in jouw organisatie? De voordelen van diversiteit en inclusie liggen in culturele diversiteit, sociale inclusie en interactie tussen collega’s. Het omvat meer dan alleen programma’s voor cultureel bewustzijn, personeelsstatistieken en bedrijfsbeleid. Meer specifiek presteren diverse organisaties beter op basis van maatregelen als prestaties en innovatie, en presteren organisatie beter die homogener zijn wat betreft werknemersachtergronden. Er is dus een duidelijk pleidooi voor diversiteit, maar organisaties lijken moeite te hebben om deze onderwerpen praktisch te maken op de werkplek.

Bij Human Insight hebben we dit onderwerp de afgelopen tien jaar onderzocht. Er is een scala aan positieve eigenschappen die je kunt koppelen aan het werken hiermee binnen organisaties, maar hoe creëer je een inclusieve bedrijfscultuur en wat zijn elementen waar je praktisch aan werkt om deze gewoonten in de dagelijkse praktijk te verwerken?

Langetermijnstrategie

Het moet helder zijn wat deze strategie inhoudt voor de organisatie, haar stakeholders en het management.

Bewustwording

Het creëren van inzicht in wat inclusie betekent en welke soorten diversiteit er zijn, speelt hier een belangrijke rol in.

Uitdagingen

Inzicht krijgen in de uitdagingen waar mensen mee worden geconfronteerd en wat ze vinden van de toekomst en de gewenste omgeving waarin ze willen werken, biedt houvast voor het creëren en behouden van diversiteit en inclusie.

Onze visie

De Human Insight-aanpak van diversiteit en inclusie richt zich op de praktische uitrol en aanpassing van mensen. Met andere woorden, we proberen het simpel en duidelijk te houden. Wat zijn de benodigde elementen om een inclusieve cultuur en een diverse beroepsbevolking te creëren? En een grotere impact hebben op de organisatie? De toepassing van ons framework en bijbehorende tools zijn bedoeld om jouw mensen te helpen beter te presteren in hun werk, een inclusieve cultuur te creëren en hen beter samen te laten werken met hun collega’s. 

Human Insight heeft best practices en praktische richtlijnen ontwikkeld om organisaties, leiders en medewerkers te helpen om te kunnen werken met de inzichten die de diversiteit- en inclusie-aanpak te bieden heeft. Op basis van ons succes met andere organisaties en best practices, hebben we vastgesteld dat onze aanpak helpt bij:

 

  • Het blootleggen van de gedragsaspecten op organisatieniveau die moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in diversiteits- en inclusie-initiatieven;

  • Zelfbewustwording;

  • Het begrijpen wat de organisatie wil worden.

 

Creëer een diverse en inclusieve omgeving voor duurzame groei van mens en organisatie.

HI_team(3)

Neem contact met ons op

Plan een gesprek in met Human Insight om de uitdagingen in jouw organisatie te bespreken en te horen waar Human Insight jou mee kan helpen.