Managen van Corporate Performance 

Corporate organisaties beschikken over een enorme uitdaging om snel te kunnen schakelen van strategie naar operatie. Met als resultaat dat er een executie gat ontstaat tussen het uitvoeren van de beoogde strategie en het in stand houden van de dagelijkse business. Human Insight beschikt over een organisatiebrede aanpak die CxO management en belangrijke stakeholders in staat stelt om dit proces the versnellen. Human Insight biedt u een extra laag aan performance indicatoren die niet alleen gestoeld zijn op financiële cijfers, maar daadwerkelijk een afspiegeling geven van de waardeketen, operations en compliance. Wij stellen u in staat om een duidelijk beeld te krijgen hoe de verschillende business units performen, toetsen of er een goede alignment is tussen strategie en executie en hier adequaat op te acteren.  

Door het inzetten van de Human Insight suite aan tools, beschikt u over een performance management aanpak die het managementteam, medewerkers en corporate strategie aan elkaar koppelen. Hierdoor stellen wij u in staat om strategie te integreren met business operations. Onze tools en methodiek stellen u in staat om:

  • Verbeteringen door te voeren op het gebied van operationele efficiëntie door middel van Human Insight Indicatoren die de link leggen tussen; prestaties van de organisatie, klantbeoordelingen, het meten van de operationele waardeketen en overall performance van uw medewerkers
  • Fase van organisatieontwikkeling in kaart te brengen en hierop verandering- en changemanagement programma's in te richten die de organisatie voorbereid op de volgende fase van groei in relatie tot de gekozen strategie en zakelijke doelstellingen

Innovatie

Product fotos en presentatie lay-out.004.jpg

Uw organisatie is continu in beweging en de fase van groei waarin u zich begeeft heeft impact op de gehele organisatie. Creëer een cultuur van innovatie die een nieuwe groei-curve teweegbrengen.

Groei

24/7 vinger aan de pols hoe uw organisatie performed! Human Insight biedt u suite aan tools aan die binnen uw organisatie snel, eenvoudig online kan toepassen en die u in staat stellen om leiding te geven aan groei.

Leiderschap

Leiderschapspotentieel en teamperformance. Human Insight geeft u de mogelijkheid om een organisatiebreed beeld te krijgen van teamperformance op business unit, team-en individueel niveau.